Vážený pane Xxx,

jménem společnosti Nemetschek Scia bych Vám ráda nabídla možnost aktivní spolupráce na vývoji softwarových produktů naší společnosti.
Za tímto účelem otevíráme novou komunitní platformu, tzv. "IQ Platform", kam mohou uživatelé přispívat svými podněty, nápady a návrhy na téma budoucího vývoje softwaru pod značkou Nemetschek Scia.

A proč právě IQ? Na obrázku vpravo jsou uvedeny hodnoty, které chceme touto zkratkou zdůraznit. Chceme zapojit (Involment) uživatele softwaru Nemetschek Scia do jeho vylepšování (Improvement) a inovací (Innovation). Vaše podněty budeme získávat pomocí dotazníků (Queries) a během osobních setkání a diskuzí (Questions). Nashromážděná data použijeme tak, aby se výsledný produkt co nejvíce blížil vašim představám. IQ Plaftorm sdružuje uživatele, kteří chtějí vyjádřit své názory a aktivním způsobem se podílet na budoucím směřování softwaru vyvíjeného společností Nemetschek Scia. Podle toho, čemu dáváte přednost, si můžete zvolit různé cesty komunikace, např. dotazník, telefonní hovor, konferenční hovor, nebo blog.

Vážený pane Xxx, vaše účast na IQ Platform je pro nás velmi důležitá a současně jsme si vědomi, jak vzácný je váš čas. Proto, pokud vás nabídka IQ Platform zaujala, použijte prosím odkaz pro přihlášení, pomocí něhož se můžete na IQ Platform snadno a rychle zaregistrovat, specifikovat oblasti, které vás zajímají, a způsob naší další vzájemné komunikace.

Zde odkaz pro přihlášení na IQ Plaftorm
.

Těšíme se na pokračování naší spolupráce a děkujeme vám za vaše dosavadní zapojení

S pozdravem,Astrid Bastiaens
Product Engineer


Logo

Scia Group nv  -  Industrieweg 1007  -  B-3540 Herk-de-Stad (Belgium)
Phone: +32 13 55 17 75  -  Mobile: +32 478 76 62 83  -  Fax: +32 13 55 41 75
Email: a.bastiaens@scia.be  -  Skype: astridbastiaenswork  -  Website: www.scia-online.com

 
IQ Platform