Prihláste svoj projekt do súťaže už dnes !

 
     
 

Scia a Nemetschek Group zahájili už deviaty ročník medzinárodnej inžinierskej súťaže, tentokrát s podtitulom "The Art of Structural Design" (Umenie stavebného dizajnu). Radi by sme Vás preto pozvali do tejto súťaže aj vzhľadom k úspechom víťazných projektov zo Slovenska v posledných dvoch ročníkoch súťaže.
Prihlasovanie projektov bude ukončené 28. februára 2015.

Tejto medzinárodnej súťaže sa môžu zúčastniť všetci užívatelia programov Scia Engineer alebo Allplan Engineer. Projekty budú hodnotené medzinárodnou porotou v štyroch kategóriách:

Kategória 1) Budovy
Kategória 2) Dopravné stavby a konštrukcie
Kategória 3) Priemyselné objekty
Kategória 4) Špeciálne projekty

Víťaz každej kategórie a laureát ceny poroty bude odmenený peňažnou cenou. Okrem toho všetci víťazi dostanú ako bonus prekvapenie, ktoré už bude čoskoro oznámené. Všetky zúčastnené projekty budú publikované vo farebnej, viazanej knihe "The Art of Structural Design", ktorá bude vydaná v počte niekoľko tisíc výtlačkov. Nominované a víťazné projekty budú propagované v medzinárodnej tlači, v odborných časopisoch a na weboch.
Zviditeľnite sa na medzinárodnej úrovni a prihláste svoj projekt do súťaže už dnes na stránke contest.scia-online.com. Len s minimom námahy tak získate možnosť medzinárodnej prezentácie.

Všetky praktické informácie týkajúce sa súťaže "The Art of Structural Design" nájdete na stránke nemetschek-scia.com
S otázkami o súťaži nás môžete kedykoľvek kontaktovať !

 

S pozdravom,
Milan Hric , Nemetschek Scia

 
 


 
 
 
     
 

Copyright © 2015 - info@scia.sk - www.scia.sk