Is deze email niet leesbaar? Lees dan onze website versie  
 

 
 

Scia Engineer Eurocode Starter+ Editie

 
 

 
 

De NIEUWE Eurocode Starter+ Edition omvat alle noodzakelijke basisfunctionaliteiten voor de sterkteberekening conform de Eurocodes. De instapversie geeft u toegang tot de meest gebruikte software op de markt, voor een investering die past binnen ieders budget, onafhankelijk van de omvang van uw activiteiten.

 

Ontdek Scia Engineer Eurocode Starter+ tijdens een gratis webinar !

Bekijk de mogelijkheden van deze Edition tijdens een live internet-demo van 30 minuten, en stel uw vragen meteen online gedurende de sessie.

• Webinar in Nederlands Woensdag 19 sept. – 10u00-10h30 > Schrijf nu in!
  Donderdag 27 sept. – 14u00-14u30 > Schrijf nu in!
     
• Webinar en Français Mercredi 19 sept. – 14h00-14h30 > Inscrivez-vous!
  Jeudi 27 sept. – 10h00-10h30 > Inscrivez-vous!

 

Exclusieve promotie tot 15 oktober 2012!

Maak uw keuze uit één van deze vier voorstellen:

Optie Type Inhoud promotie Standaard Promotie
A Aankoop Scia Engineer Eurocode Starter+ Editie inclusief EC 0-1-2-3 5.650,00 € 4.950,00 €
B Aankoop Scia Engineer Eurocode Starter+ Editie inclusief EC 0-1-2-3
Gratis controle hout conform EC5
6.810,00 € 5.650,00 €
C Aankoop Scia Engineer Eurocode Starter+ Editie inclusief EC 0-1-2-3
Met 3 dagen basistraining bij Scia voor één persoon
7.240,00 € 6.150,00 €
D Huur 6 maanden Scia Engineer Eurocode Starter+ Editie inclusief EC 0-1-2-3   1.750,00 €

P.S. : Extra promoties zijn voorzien indien u uw bestaande software wenst te vervangen !

Hebt u interesse in één van deze promoties?
Bezorg ons dan snel uw gegevens via deze link en uw locale account-manager neemt contact met u op voor verdere details.

 

Detailfunctionaliteiten van Eurocode Starter+ Edition

Deze software kan perfect ingezet worden bij o.a. de berekening van gebouwen (huizen, appartementen, openbare gebouwen, industriële constructies…) en kleinere burgerlijk bouwkundige projecten (bruggen, tanks…) in beton, staal en elk ander materiaal!


Modelleren

 • Snel objecten oproepen en wijzigen dankzij het handige eigenschapsvenster.
 • Met de clip-box kunnen details uit het model  in detail bewerkt worden.
 • Layer-technologie voor visualisatie van onderdelen, als reken- of teken-element.
 • 2D en 3D lijnrasters met verschillende aanpikpunten voor snelle invoer.
 • Import en export DXF/DWG voor constructie, willekeurige profielsecties enz.
 • Intelligente IFC-link met o.a. Tekla Structures, Revit Structure, Allplan, Vectorworks, Archicad … voor uitwisseling van bouwobjecten.
 • Volledige en open materiaal-bibliotheek met alle eigenschappen conform Eurocodes.
 • Uitgebreide profiel-bibliotheek met commerciële secties, samengestelde profielen, parametrische vormen enz.
 • Staven (liggers en kolommen) zijn recht, gebogen of met een willekeurig verloop. Desgewenst met variabel verlopende inertie en openingen.
 • Vlakke platen en wanden met constante of variabele dikte, openingen, ribben … 
 • Snelle macro-invoer voor platen met ribben en prefab-platen.
 • Directe grafische invoer en/of gebruik makend van een tabelinvoer gelinked met Excel.
 • Excentrische aansluitingen.
 • Uitgebreide bibliotheek van parametrische catalogus-blokken (2D en 3D raamwerken, vakwerken …). Open bibliotheek voor aanmaken van eigen gebruikers-blokken.
 • Met TrueAnalysis werkt u binnen hetzelfde project met twee modellen : het analyse-model voor de berekening, en het constructie-model met o.a. foto-realistische voorstellingen.
 • Opleggingen (op punten en lijnen) zijn vast of nemen slechts in één richting krachten op (bvb. enkel druk).
 • Staven en platen op elastische grond (bedding) met invoer van eigen waarden, of bodemparameters uit een open bibliotheek met veel gebruikte grondsoorten.
 • Elementen kunnen vast, scharnierend en verend aangesloten worden.
 • Met starre koppelingen worden de vervormingen van knopen aan elkaar verbonden.
 • Eenvoudige en krachtige invoer van de knik-parameters.
 • Staven die enkel druk of trek opnemen (bvb. windverbanden).
 • Aanpassen van de stijfheden voor de vereenvoudigde berekening van gescheurde beton-elementen.
 • Lasttypes : automatisch eigen gewicht, knooplasten, willekeurige punt- en verdeelde (eenparig, driehoekig en trapezoidale) lasten, vlaklasten, temperatuur, opgelegde verplaatsingen …
 • Lasten op platen en wanden staan los van het eindige elementen net, en worden automatisch aangepast aan de vorm van de constructie (met openingen, willekeurige randen enz.)

Berekening

 • Snel 64 bit rekenhart.
 • Sterk en snel algoritme voor genereren van eindige elementen, met mogelijkheid tot lokaal verfijnen voor betere interpretatie van details.
 • De automatische invoercontrole scant de constructie op onvolkomenheden en ontbrekende gegevens.
 • Lineaire (1ste orde) analyse voor alle materialen.
 • Niet-lineair materiaalgedrag (trek-druk staven, bedding).
 • Lange termijn vervorming van betonconstructies (staven en platen) rekening houdend met kruipen en scheurvorming.

Norm-gebonden parameters

 • De Nationale Annexen voor 14 landen zijn inbegrepen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië …).
 • Mogelijkheid tot aanmaken van eigen parameter-sets (bvb. voor schrijnwerk).

Lasten-combinaties volgens EN 1990 (EC 0)

 • Gedetailleerde normgegevens met belastingsfactoren en psi-waarden i.f.v. belastingstype
 • Permanente en variabele belastingen.
 • Automatische generatie van combinaties in BGT (controle vervormingen) en UGT (controle interne krachten en spanningen). Eigen manuele combinaties zijn eveneens mogelijk.
 • UGT combinaties voor constructie en ondergrond.
 • Buitengewone, seismische en quasi-permanente combinaties.

Snel klimaat-lasten genereren conform EN 1991 (EC 1)

 • 2D Windgenerator conform EN 1991-1-4 en Nationale Annexen met automatische vormherkenning en generatie van de drukcoëfficiënten in functie van land, gebied, terrein, windrichting en gecombineerd met interne overdruk of onderdruk.
 • 2D Sneeuwgenerator conform EN 1991-1-3 en Nationale Annexen.
 • Genereren van lasten op gekozen 2D snedes, waarna deze binnen de 3D constructie kunnen gekopieerd worden.

Betonontwerp volgens EN 1992 (EC 2) voor balken, kolommen, platen en wanden

 • Berekening in functie van de praktische uitvoeringsvoorschriften : min. en max. wapeningspercentage, diameters, tussenafstanden …
 • Ontwerp en controle van de benodigde theoretische wapening
 • Berekeningen in UGT (interne krachten)
  • Ontwerp van langs- en dwarswapening voor vertikaal symmetrische balksecties.
  • Na berekening van de basiswapening, wordt de nodige extra wapening berekend in functie van de optredende interne krachten.
  • Gedetailleerde controle van de sectie, met duidelijke voorstelling van krachten, spanningen, rekken en vervormingen.
  • Kolomberekening voor rechthoekige en ronde doorsneden onder enkele of samengestelde buiging met inrekening van de 2de orde effecten via de modelkolom methode.
  • Voor platen en wanden kunnen twee of drie lagen wapening toegepast worden aan beide zijden. Voor wanden kan desgevallend één centrale laag ingevoerd worden.
  • Berekening van trek- en drukwapening.
 • Berekening in BGT (vervormingen)
  • Begrenzing van de scheurwijdte in functie van de omgevingsklasse.
  • Berekening van de lange termijn vervormingen onder invloed van kruip en scheuren.

Staalontwerp volgens EN 1993 (EC3)

 • Automatische bepaling en controle van de doorsnede-klasse (eveneens klasse 4 profielen).
 • Eenheidscontrole van de secties onder druk, trek, buiging, dwarskracht, plooien en wringing en de combinatie van deze krachtswerkingen.
 • Duidelijke kleurenvoorstelling van het gebruikspercentage van de secties
  • Spannings- en stabiliteitscontrole voor knikken, kippen en uitbuilen
  • Automatische berekening van de kniklengte in functie van het schoortype
  • Enkelvoudige, samengestelde, variabele verlopende doorsneden …
  • Automatische optimalisatie van de profielsectie voor meerdere parameters
 • Controle van de grenswaarde van de relatieve doorbuigingen aan de hand van door de gebruiker ingevoerde criteria (kolom, ligger …).

Uitvoerdocumenten

 • Numerieke en grafische voorstelling in verschillende aanzichten, snedes, details, perspectieven … met visualisatie-filters, isolijnen en –vlakken, kleurencodes enz.
 • Uitvoer van resultaten voor interne krachten, absolute en relatieve vervormingen, oplegreacties en resultante, integratiestroken, funderingstabel, materiaallijst, spanningen, verbindingskrachten enz.
 • Middelingstroken voor afplatten van piekresultaten van eindige elementen in platen en wanden.
 • Tekening-galerij waarbinnen de tekeningen verder kunnen afgewerkt worden met bvb. dimensies, extra tekst enz.
 • Dankzij het actieve document blijft alle informatie gekoppeld aan het rekenmodel. Bij elke wijziging aan de constructie (geometrie, lasten, opleggingen …) worden met één klik alle uitvoerdocumenten upgedate.
 • Detailuitvoer van de normcontroles met vermelding van de gebruikte referenties (tabellen, formules) voor een transparante controle.
 • Standaard en bedrijfseigen document-templates voor een snelle generatie van uw gepersonnaliseerde uitvoer, met vrij samen te stellen lay-out.
 • Export van het document naar Excel, PDF (incl. 3D PDF voor tekeningen), RTF (Word), HTML en TXT. Tekeningen kunnen naar DXF en DWG uitgevoerd worden, of andere grafische formaten (BMP, JPG, GIF, TIFF …)
 • Linken van het document met uw eigen Excel-sheets. De resultaten van Scia Engineer worden gebruikt als invoer van uw Excel-werkblad, dat gekoppeld blijft aan het project. De Excel-uitvoer kan geïntegreerd worden in het Scia document.
 • Met de AR-media plugin kan u uw projecten integreren in een video binnen een Augmented Reality omgeving.
 

 

Het is steeds mogelijk uw licentie verder uit te breiden in functie van uw noden en projecten. Deze opties zijn beschikbaar als extra losse modules, dan wel onder de vorm van een upgrade naar een hogere Edition.

 

 
 
 
 

© 2012 - info@scia.be - www.scia-online.com