E-mail je nečitelný? Vyzkoušejte webovou verzi nebo PDF verzi


Výpočetní systém pro návrh stavebních konstrukcí
pro všechny studenty a profesory zdarma
Vážené paní profesorky, vážení páni profesoři,

možná stejně jako vaši kolegové stojíte před otázkou, jak svým studentům co nejlépe přiblížit nejmodernější počítačové programy využívané pro projektování a navrhování stavebních konstrukcí, které jsou dnes již nepostradatelnou součástí každého projektu.

Společnost Nemetschek Scia je již dlouhá léta tvůrcem a propagátorem počítačových programů určených pro efektivní a bezpečný návrh stavebních konstrukcí. V této souvislosti bychom vám rádi pro potřeby výuky zdarma poskytli odpovídající nástroje, tj. studijní licenci výpočetního systému Scia Engineer.

Software Scia Engineer dnes pomáhá tisícům inženýrů po celém světě modelovat, analyzovat, navrhovat, kreslit nebo dokumentovat jakýkoliv typ konstrukce. Studijní licence není oproti plné verzi programu ve funkcionalitě nijak omezena, umožní vám i vašim studentům plně využívat všechny možnosti softwaru včetně konstrukčního BIM a plnohodnotné práce ve 3D prostředí. Scia Engineer je komplexním a spolehlivým softwarovým nástrojem pro návrh podle Eurokódů včetně národních příloh.

K dnešnímu dni si licenci Scia Engineer ke studijním účelům zaregistrovaly a stáhly již tisíce studentů. Připojit se k nim je zcela snadné.

 

Free Structural Analysis software for all Professors and their Students

www.scia-campus.com


Jaké jsou další výhody práce se softwarem Scia Engineer?

  • Scia Engineer je ideálním nástrojem pro vypracování bakalářské, diplomové nebo doktorské práce.
  • Výsledky z programu můžete použít pro kontrolu ručních výpočtů.
    Chování jakékoliv části konstrukce lze díky Scia Engineer velmi detailně nasimulovat a zanalyzovat.
  • Scia Engineer je kompletním nástrojem pro výpočty konstrukcí z různých materiálů vystavených účinkům nejrůznějších druhů zatížení např. zatížení větrem a sněhem, seizmickému zatížení... vše dle posledních norem.
  • Přístup na výukový web Scia Engineer eLearning zdarma (elearning.scia-online.com).
  • Přístup na fórum, kde si profesoři a studenti vyměňují své nápady a zkušenosti (www.scia-online.com/forum).
Stáhněte si studijní licenci Scia Engineer pro studenty a profesory zdarma. Registrační formulář, instalační příručka, manuály, tutoriály a další informace o programu a o implementaci Eurokódů včetně národních příloh naleznete na www.scia-campus.com.


S pozdravem,

Členové týmu Nemetschek Scia Campus

Logo

Scia Group nv  -  Industrieweg 1007  -  B-3540 Herk-de-Stad (Belgium)
Phone: +32 13 55 17 75  -  Fax: +32 13 55 41 75
Email: info@scia-online.com  -  Website: www.scia-online.com
  -  Campus: www.scia-campus.com