Nie je tento mail čitaľný? Prečítajte si našu webovou verzi
 


 
 

November 2010

 
 

User Contest 2011


Vážení užívatelia Scia software,

radi by sme Vám pripomenuli, že pred 2 mesiacmi spoločnosť Nemetschek Engineering Group vyhlásila siedmy ročník medzinárodnej súťaže svojich užívateľov. Ak ste sa už do súťaže prihlásili, radi by sme Vám touto cestou poďakovali za Vašu účasť a požiadali Vás o včasné skompletizovanie Vášho projektu (ov). Tiež by sme radi zdôraznili skutočnosť, že do súťaže môže jedna kancelária prihlásiť až tri projekty z každej krajiny, kde pôsobí a tým zviditeľniť svoju činnosť veľmi uceleným spôsobom.

Počas rokov sa táto súťaž stala udalosťou, na ktorú sa používatelia tešia a o ktorej pochvalne referuje medzinárodná tlač. Nahliadnite prostredníctvom našej online knihy do projektov z roku 2009. Radi Vám tiež zadarmo zašleme knihu v pevnej väzbe, alebo si môžete túto knihu stiahnuť vo formáte PDF.
Mnoho zákazníkov nás informovalo o ich veľkej vyťaženosti práve v tomto období, pred koncom roka. Preto sme sa na ich žiadosť rozhodli posunúť uzávierku súťaže. Svoje projekty nám môžete posielať až do konca kalendárneho roka, t.j. do  31. decembra 2010.

Aké sú ďalšie výhody?
  • Zviditeľnenie Vašej firmy a Vašich projektov v medzinárodnom merítku
  • Potenciálni klienti si všimnú Vašu prácu
  • Víťazné projekty budú zverejnené v medzinárodnej odbornej tlači
  • Široká propagácia Vašich projektov spoločnosťou Nemetschek Engineering Group
  • Niekoľko tisíc kópií knihy User Contest bude distribuovaných medzi odbornú verejnosť
  • Knihu bude čítať približne 50 000 ľudí
  • Je vypísaných 5 kategórií (budovy, dopravné stavby a konštrukcie, priemyselné budovy a prevádzky, projektovanie a konštrukčné detaily, špeciálne projekty) a v každej môžete vyhrať  1 500 euro
  • Medzinárodná porota poskytne spätnú väzbu o inžinierskych kvalitách a kreativite
  • Zdieľanie praktických skúseností o navrhovaní a projektovaní
  • Ucelený prehľad o projektoch spracovávaných pomocou software firmy Nemetschek

Do uz ávierky súťaže zostáva 6 týždňov, počas ktorých môžete ešte vybrať niektorý zo svojich zaujímavých projektov a zaregistrovať ho do súťaže.

V šetky praktické informácie o súťaži nájdete na www.scia-online.com/contest.

Prajeme Vám veľa úspechov!


  Víťazi nášho posledného Nemetschek Engineering User Contest v 2009
           
           
  Winner User Contest 2009 - CSM nv   Winner User Contest 2009 - Mott MacDonald   Winner User Contest 2009 - BG Ingénieurs Conseils
  CSM nv (BE)   Mott MacDonald (CZ)   BG Ingénieurs Conseils (CH)
           
  Winner User Contest 2009 - Ney & Partners   Winner User Contest 2009 - Iv-Consult   Winner User Contest 2009 - Vahanen Consulting Engineers
  Ney & Partners (BE)   Iv-Consult (NL)   Vahanen Consulting Engineers (FI)
           
  Winner User Contest 2009 - Tauw   Winner User Contest 2009 - BESIX  
Chcete tu v 2011
vidieť Váš projekt?
  Tauw (NL)   Zvláštna cena poroty: BESIX (UAE)    
           
 
     
   
     
     
     
  Scia SK, s.r.o. - Topoľová 8 - 010 03 Žilina - Tel: +421 415 003 070 -  Fax: +420 415 003 072  
 
 
 
Nemetschek Scia - Copyright © 2010 - info@scia-online.com - www.scia-online.com