Home  |  Bedrijf   |   Oplossingen   |   Referenties   |   Nieuws  |   Support  |  Contacteer ons

 
     
 

 

 

 

Geachte,

Bent u betrokken bij het ontwerpen van damwandconstructies? Dan is u vast opgevallen, dat de Belgische en Nederlandse ontwerpwereld voor grondkerende constructies sterk in beweging is. Aanleiding daarvoor is de introductie van de EuroCode7 voor geotechnische constructies, waarvan grondkerende constructies deel uitmaken.

De Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek organiseerden onlangs enkele vormingsavonden rond dit thema. Aansluitend daarop wordt nu deze conferentie georganiseerd, die vooral ingaat op de gevolgen van de EuroCode7.

Wat gaat u bijleren op deze namiddag? Doel van de bijeenkomst is de bewustwording van de verschillende, in de praktijk gehanteerde, benaderingen voor damwandontwerp, de introductie van de EuroCode7 en de daaruit voortvloeiende consequenties voor uw dagelijkse werk. U krijgt hierbij praktische informatie over zowel de Belgische als de Nederlandse situatie. Meerdere vooraanstaande sprekers uit de praktijk en de overheid geven u hun visie op dit onderwerp.

De conferentie wordt georganiseerd door SCIA, op initiatief van GeoDelft. GeoDelft is het Nederlandse nationale instituut voor geo-engineering. Vanuit deze rol is GeoDelft sterk betrokken bij de nationale en internationale regelgeving. GeoDelft zet deze kennis in de markt door het geven van gespecialiseerd advies, de organisatie van symposia en cursussen, en het ontwikkelen van rekenmodellen. SCIA is ontwikkelaar en leverancier van reken- en ontwerpoplossingen voor de bouwsector. Door de organisatie van deze dag onderstrepen beide partijen hun samenwerking en de daaruit voortvloeiende innovatie op het gebied van ontwerpgereedschappen voor de civiele techniek.Wij nodigen u dan ook graag uit op deze conferentie. Meer praktische informatie over deze namiddag (programma, thema’s, sprekers…) en het inschrijvingsformulier vindt u op de SCIA website:
www.scia-online.com/goto/confgeotechniek

Hoogachtend,
GeoDelft
Hoogachtend,
SCIA
Peter Brand
+31 (0)15 26 93 673
Rudi Vanmechelen
+32 (0)13 55 17 75
    
  SCIA Group NV - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad -  Tel: +32 (13) 55.17.75  -  Fax:+32 (13) 55.41.75  
 
Copyright © 2006 SCIA Group nv -