Vážený zákazník spoločnosti Nemetschek Scia,

ako isto viete, úspech Vašich webových stránok často závisí od toho, ako a v akom počte sú rozmiestnené Vaše odkazy na iných stránkach.
Táto frekvencia ovplyvňuje poradie, v akom sa Vaše stránky umiestnia pri vyhľadávaní napr. vo vyhľadávačoch Google, MSN Live Search, Yahoo a iných.

Jedným zo spôsobov, ako na svoje webové stránky nasmerovať pozornosť, zlepšiť ich pozíciu pre vyhľadávanie a zaujať tak tisícky potencionálnych zákazníkov je zvýšiť počet odkazov na Vaše stránky vzájomnou výmenou odkazov s obchodnými partnermi, podnikajúcimi v rovnakom odvetví.

Preto Vám prostredníctvom tohto e-mailu ponúkame možnosť vyhradiť si časť webového priestoru na stránkach spoločnosti Nemetschek Scia a propagovať tak svoju vlastnú spoločnosť.
Výmenou žiadame umiestnenie krátkeho textu o Nemetschek Scia s odkazom na Vašich webových stránkach.

Aby sme čo najviac uľahčili proces vzájomnej výmeny odkazov, umiestnili sme na naše stránky výmenný formulár.
Na tejto adrese: http://www.scia-online.com/sk/exchange-link.html nájdete okrem ukážok textov o Nemetschek Scia v niekoľkých jazykoch tiež prihlasovací formulár pre Vás, niekoľko obrázkov a sprievodných ilustrácií.

Pozrite sa tiež, ako vyzerajú stránky tých spoločností, ktoré už ponúkané možnosti využili: http://www.scia-online.com/sk/references-per-market-section.html

Budeme radi, ak sa tiež zapojíte do tohto projektu. Po Vašom prihlásení vyhodnotíme poskytnuté informácie a umiestnime stránky Vašej spoločnosti na náš web, o čom Vás budeme informovať. Súčasne bude odkaz na naše stránky umiestnený vo Vašom webovom priestore.

Táto obojstranne výhodná operácia prináša maximálny prospech s minimálnym úsilím.

Ďakujeme Vám za pozornosť, ktorú ste venovali tomuto e-mailu, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

 

Francis Vanderbruggen
Marketing Manager


Logo

Scia Group nv  -  Industrieweg 1007  -  B-3540 Herk-de-Stad (Belgium)
Phone: +32 13 55 17 75 - Direct: +32 13 55 02 88 - Fax: +32 13 55 41 75
Email: marketing@scia-online.com  -  Website: www.scia-online.com