Ronde tafel gesprek ‘BIM voor infra & civieltechniek’ - Brussel 24/03/2015

 
     
 

Beste XXXXXXXXXX,

BIMmen wordt steeds vaker toegepast bij gebouwen. Maar welke plaats bekleedt BIM in uw infra-wereld? En hoe ziet uzelf BIM bijdragen tot een beter ontwerp, duidelijkere modellen, betere detaillering en communicatie van uw infra en civieltechnische projecten?

Instappen in BIM vraagt enerzijds aanpassingen aan uw werkprocessen, doch wordt anderzijds versneld en vereenvoudigd met gerichte software toepassingen.

Uw ideeën en expertise zijn belangrijk om beide optimaal met elkaar te linken! Scia heeft de knowhow en de ervaring om de software daarop af te stemmen.
We nodigen u daarom uit op een ronde tafel gesprek, waarbij we samen met een kleine groep vakmensen het debat aangaan over hoe BIM uw branche ondersteunt.
De getuigenis van Jan-Hein Poodt -  Hoofd Havens, Vaarwegen en Tunnels bij Grontmij Nederland B.V. – dient als inspiratie. Hij heeft zelf de overgang meegemaakt van de traditionele 2D werkwijze naar een geïntegreerde BIM aanpak binnen de infra en civiele constructies in Nederland en deelt zijn ervaringen.
Een aantal (inter)nationale civieltechnische projecten illustreren het toenemende belang van BIM. Hierbij speelt Allplan een belangrijke rol in het werkproces.

Beide presentaties vormen de basis voor ons ronde tafel gesprek, met als doel duidelijke antwoorden te formuleren op de vraag ‘Waaraan moet een BIM modelling software voldoen om te beantwoorden aan de eisen en specificaties van de Belgische infra en civieltechnische projecten?’

Meer specifiek:

  • Hoe verloopt uw huidige werkproces?
  • Wat zijn uw eisen voor een verbeterde BIM-workflow?
  • Welke functionaliteiten moeten hiervoor in de software aanwezig zijn?
  • Welk eindresultaat verwacht u? 3D visualisatie, 2D tekeningen, hoeveelheden, wapeningsplannen, …?

Hoe grijpt BIM in op de verantwoordelijkheden van de projectpartners?

Daarom nodigen we u graag uit op dinsdag 24 maart vanaf 09.30u in het Pullman hotel in het Brussel Zuid Station. De locatie is zeer eenvoudig bereikbaar met de trein. Aansluitend voorzien we een lunch.

Inschrijven voor het event doet u kosteloos door een eenvoudig antwoord op deze mail. We bezorgen u dan alle verdere details.

Met vriendelijke groeten
Naam van de acc mgr – email en gsm

Agenda
09.30u-9.45u: Welkom en koffie
9.45u-10.30u: Hoe BIM het werkproces voor infra en civiele constructies in Nederland revolutioneert - door Jan-Hein Poodt, Grontmij Nederland
10.30u-11.15u: Presentatie van infra-projecten in BIM - door Stefaan Binnemans, Nemetschek Scia
11.15u-12.00u: Ronde tafel gesprek ‘Waaraan moet een BIM modelling software voldoen om te beantwoorden aan de eisen en specificaties van de Belgische infra en civieltechnische projecten?’
12.00u-13.00u: Lunch en napraten

Tot op 24 maart in Brussel!

Het Nemetschek Scia Team

 
 


 
 
 
     
 

Copyright © 2015 - info@scia-online.com - www.nemetschek-scia.com