Nie je tento e-mail čitateľný ? Prečítajte si našu webovú verziu


 

November 2013

 
 

Vážení študenti,

pripravili sme pre Vás študentskú verziu programu Scia Design Forms. Program Scia Design Forms je jednoduchý a je určený pre bežné typy úloh, napr. výpočet zaťaženia, statický výpočet, dimenzovanie a posudky podľa EC (oceľ, betón, drevo, murivo, zakladanie) ....

V programe si môžete vytvárať svoje vlastné formuláre výpočtov alebo editovať už existujúce, dodávané s programom. Súčasne pripravujeme využitie týchto formulárov v programe Scia Engineer (od verzie 2014), čím sa Scia Engineer stane úplne otvoreným systémom. Program Scia Design Forms je aktuálne dostupný v slovenskej, českej a anglickej verzii.

 

► Zaregistrujte sa a stiahnite si študentskú verziu software SciaDesignForms tu...


Prajeme Vám mnoho úspechov pri práci s našimi programami a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Milan Hric, PhD.

tel: 041/500 30 71 - fax: 041/500 30 72
mob: 0903 893 854 - email: hric@scia.sk

 
     
     
  Nemetschek Scia, s.r.o - Topoľová 8 - 010 03 Žilina - Tel: +421 415 003 070 -  Fax: +420 415 003 072  
 
Nemetschek Scia - Copyright © 2013 - info@scia-online.com - www.nemetschek-scia.com