Home  |  Spoločnosť   |   Riešenia   |   Referencie & Trhy   |   Aktuality  |   Podpora  |  Kontakt

 
     

December 2006  

 

 


Vážený čitateľ eNews,

na prahu nového roka 2007 obdržíte špeciálne vydanie SCIA eNews, samozrejme k tomu máme dobrý dôvod: zavedenie Eurokódov sa v roku 2007 stáva ešte aktuálnejším … Eurokódy - každý má na ich zavedenie svoj vlastný názor; nie je celkom jasné, či ide skutočne o najdôležitejšiu udalosť v navrhovaní konštrukcií a aký veľký bude jej vplyv.

SCIA v súčasnosti vykonáva medzinárodný prieskum týkajúci sa všeobecných a odborných znalostí Eurokódov. Tento prieskum si kladie za cieľ overiť súčasnú situáciu v používaní Eurokódov v organizáciách ako je vaša. Veľmi radi by sme uvítali vašu spoluprácu, ktorá vás nebude stáť viac než 3 minúty voľného času na vyplnenie tohoto online dotazníka.

Výsledky prieskumu budú publikované prostredníctvom SCIA ako aj prostredníctvom médií. Avšak pokiaľ chcete doručiť výsledky na vašu adresu, vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu vo formulári dotazníka.

Ďakujeme Vám vopred za spoluprácu a prajeme Vám
"Veselé Vianoce a Šťastný nový rok"!

SCIA Team


  SCIA Group nv - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad - Tel: +32 13 55 17 75 - Fax: +32 13 55 41 75  
  SCIA SK- Nám. hrdinov 5, 010 03 Žilina - Tel: +421 895 003 070-2 - Fax: +421 895 003 072  
  SCIA Brno - Slavíčkova 1a, 638 00 Brno - Tel: +420 545 193 526 - Fax: +420 545 193 533  
  SCIA Praha - Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Tel: +420 224 322 425 - Fax: +420 224 322 288  
 
  Copyright © 2006 -
člen Nemetschek Group