Home  |  Bedrijf   |   Oplossingen   |   Referenties   |   Nieuws  |   Support  |  Contacteer ons

 
     
 

December 2005 

 

 

Bij SCIA telt uw mening

Beste klant,

Uw opinie kennen is één, maar er echt wat mee doen is nog veel belangrijker. Het laat ons namelijk toe om SCIA's Customer Services voortdurend te verbeteren en deze nog meer op úw verwachtingen af te stemmen.

Graag vernemen wij uw visie over onze dienstverlening tijdens het voorbije jaar en vragen uw medewerking door de volgende korte tevredenheidsenquête in te vullen:

SCIA Tevredenheidsenquête afgesloten

De enquête kan vanzelfsprekend ook anoniem ingevuld worden en de vragenlijst werd zo opgesteld dat het vervolledigen ervan slechts 2 minuten van uw tijd vraagt. Niet enkel voor uw ervaringen met SCIA's Customer Services kan u punten toekennen, maar u kan eveneens aangeven welk service-niveau u daadwerkelijk van SCIA verwacht.

Zoals reeds gezegd, zal SCIA de resultaten van de enquête als rechtstreekse input gebruiken voor het verder verbeteren van haar kwaliteit, wat voor u, als klant, betekent dat u in de toekomst nog sneller, efficiënter en op de manier dat ú het verkiest, geholpen zal worden. Meer nog, we zullen er alles aan doen om uw verwachtingspatroon te overtreffen.

Wij stellen uw mening en uw suggesties tot verbetering sterk op prijs en danken u alvast voor uw spontane medewerking,

Het SCIA Marketing & Quality Team


  SCIA Group NV - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad -  Tel: +32 (13) 55.17.75  -  Fax:+32 (13) 55.41.75  
 
Copyright © 2005 SCIA Group nv -